Các địa điểm lân cận
Bãi biển Midland, Newyork, Hoa Kỳ
Bãi biển Dorp mới, Newyork, Hoa Kỳ
Thành phố Grant, Newyork, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Midland Playground, Hoa Kỳ
Midland Field, Hoa Kỳ
Miller Field, Hoa Kỳ

Thời tiết tại Bãi biển Midland, Hoa Kỳ

48°
Gần như quang đãng
Cảm thấy như 48°
·
High64°Low41°

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
37
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
1/5
012345
Cỏ
0/5
012345