Các địa điểm lân cận
thành phố Manhattan, Newyork, Hoa Kỳ
Đồi Carnegie, Newyork, Hoa Kỳ
Hạt New York, Newyork, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Great Lawn, Hoa Kỳ
Belvedere Castle, Hoa Kỳ
West 87th Street Garden, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở thành phố Manhattan, Newyork, Hoa Kỳ

Chất gây ô nhiễm ở thành phố Manhattan, Hoa Kỳ

PM10
1.14 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.73 μg/ft3
NO2
52.38 ppb
SO2
9.13 ppb
CO
8.69 ppb
O3
46.69 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở thành phố Manhattan, Hoa Kỳ

Cây
5/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở thành phố Manhattan, Hoa Kỳ

Th 3, 6 tháng 6
SángTrưaChiềuTối
AQI
120
123
112
103
Phấn hoa

Cây

1
1
1
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
1.73 μg/ft3
2.00 μg/ft3
1.61 μg/ft3
1.64 μg/ft3
PM25
1.15 μg/ft3
1.28 μg/ft3
1.02 μg/ft3
1.03 μg/ft3
NO2
5.94 ppb
2.23 ppb
0.96 ppb
1.08 ppb
SO2
1.51 ppb
1.32 ppb
0.65 ppb
0.81 ppb
CO
0.29 ppb
0.31 ppb
0.27 ppb
0.27 ppb
O3
38.64 ppb
67.17 ppb
69.14 ppb
59.66 ppb
AQI
108
125
126
129
Phấn hoa

Cây

1
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
1.86 μg/ft3
2.06 μg/ft3
1.89 μg/ft3
2.00 μg/ft3
PM25
1.19 μg/ft3
1.36 μg/ft3
1.25 μg/ft3
1.34 μg/ft3
NO2
0.54 ppb
0.62 ppb
1.24 ppb
3.29 ppb
SO2
1.06 ppb
1 ppb
0.92 ppb
1.1 ppb
CO
0.28 ppb
0.28 ppb
0.28 ppb
0.31 ppb
O3
57.66 ppb
65.14 ppb
78.6 ppb
66.5 ppb
AQI
94
50
71
75
Phấn hoa

Cây

0
1
0
5

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
1.16 μg/ft3
0.49 μg/ft3
0.93 μg/ft3
1.09 μg/ft3
PM25
0.76 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.55 μg/ft3
0.68 μg/ft3
NO2
8.17 ppb
2.16 ppb
1.04 ppb
1.46 ppb
SO2
1.14 ppb
0.75 ppb
0.66 ppb
0.63 ppb
CO
0.26 ppb
0.15 ppb
0.15 ppb
0.18 ppb
O3
30.71 ppb
47.07 ppb
62.91 ppb
60.14 ppb