Các địa điểm lân cận
Thành phố Johnson, Newyork, Hoa Kỳ
Westover, Newyork, Hoa Kỳ
Điểm liễu, Newyork, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Wilson Hospital Heliport, Hoa Kỳ
Bintz Swimming Pool, Hoa Kỳ
Virginia Avenue Playground, Hoa Kỳ

Thời tiết tại Thành phố Johnson, Hoa Kỳ

42°
Gần như quang đãng
Cảm thấy như 42°
·
High58°Low37°

Thời tiết sắp tới

Interested in the data behind our forecast? Try our Weather API

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
60
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
1/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345