Các địa điểm lân cận
Jamaica, Newyork, Hoa Kỳ
Cedar Manor, Newyork, Hoa Kỳ
Cedar Manor Houses, Newyork, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Norelli-Hargreaves Playground, Hoa Kỳ
Norelli-Hargreaves Memorial Triangle, Hoa Kỳ
Lincoln Park-Judge Playground, Hoa Kỳ

Thời tiết tại Jamaica, Hoa Kỳ

27°
Quang đãng
Cảm thấy như 23°
·
High37°Low20°

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
29
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
1/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345