Các địa điểm lân cận
Thành phố vườn, Newyork, Hoa Kỳ
Mineola, Newyork, Hoa Kỳ
Hempstead, Newyork, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Hemlock Playground, Hoa Kỳ
Stiles Athletic Field, Hoa Kỳ
Brierley Park, Hoa Kỳ
COASTAL FLOOD STATEMENT
XEM TẤT CẢ

Thời tiết tại Thành phố vườn, Hoa Kỳ

45°
Gần như quang đãng
Cảm thấy như 45°
·
High50°Low45°
Interested in the data behind our forecast? Try our Weather API

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
34
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
1/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345