Các địa điểm lân cận
Đông New York, Newyork, Hoa Kỳ
Đồi cây bách, Newyork, Hoa Kỳ
Spring Creek Towers, Newyork, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Elton Playground, Hoa Kỳ
Schenk Playground, Hoa Kỳ
Sutter Avenue Ballfield, Hoa Kỳ
COASTAL FLOOD STATEMENT
XEM TẤT CẢ

Thời tiết tại Đông New York, Hoa Kỳ

45°
Gần như quang đãng
Cảm thấy như 45°
·
High50°Low45°
Interested in the data behind our forecast? Try our Weather API

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
34
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
1/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345