Các địa điểm lân cận
Douglaston, Newyork, Hoa Kỳ
Cổ nhỏ, Newyork, Hoa Kỳ
Những chiếc cổ vĩ đại, Newyork, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Catherine Turner Richardson Park, Hoa Kỳ
Sy Seplowe Playground, Hoa Kỳ
Udall's Cove Park, Hoa Kỳ

Thời tiết tại Douglaston, Hoa Kỳ

39°
Nhiều mây
Cảm thấy như 39°
·
High50°Low32°
Interested in the data behind our forecast? Try our Weather API

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
62
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
2/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345