Các địa điểm lân cận
Bull Mine, Newyork, Hoa Kỳ
South Blooming Grove, Newyork, Hoa Kỳ
Ngôi nhà trên núi, Newyork, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Bull Mine Mountain, Hoa Kỳ
Merriewold Lake, Hoa Kỳ
Orange-Rockland Lake, Hoa Kỳ

Thời tiết tại Bull Mine, Hoa Kỳ

47°
Quang đãng
Cảm thấy như 47°
·
High76°Low50°
Interested in the data behind our forecast? Try our Weather API

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
42
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
2/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
1/5
012345