Các địa điểm lân cận
Washington DC, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Quảng trường Tư pháp, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Thành phố Washington, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Haupt Fountains, Hoa Kỳ
Second Division Memorial, Hoa Kỳ
Founders of the Daughters of the American Revolution Statue, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Haupt Fountains, Hoa Kỳ

Chất gây ô nhiễm ở Haupt Fountains, Hoa Kỳ

PM10
0.38 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.33 μg/ft3
NO2
5 ppb
SO2
0.5 ppb
CO
0.19 ppb
O3
18.88 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Haupt Fountains, Hoa Kỳ

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Haupt Fountains, Hoa Kỳ

Th 2, 5 tháng 12
SángTrưaChiềuTối
AQI
51
37
27
30
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.43 μg/ft3
0.37 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.17 μg/ft3
PM25
0.30 μg/ft3
0.26 μg/ft3
0.08 μg/ft3
0.11 μg/ft3
NO2
11.38 ppb
3.02 ppb
2.29 ppb
2.22 ppb
SO2
1.1 ppb
1.3 ppb
0.53 ppb
0.56 ppb
CO
0.21 ppb
0.16 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
O3
7.62 ppb
21.32 ppb
31.03 ppb
33.97 ppb
AQI
29
28
30
28
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.15 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.27 μg/ft3
PM25
0.10 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.19 μg/ft3
NO2
2.84 ppb
2.38 ppb
7.73 ppb
7.69 ppb
SO2
0.62 ppb
0.83 ppb
1.91 ppb
2.5 ppb
CO
0.14 ppb
0.14 ppb
0.17 ppb
0.18 ppb
O3
29.97 ppb
33.86 ppb
27.44 ppb
24.36 ppb
AQI
30
30
29
0
Phấn hoa

Cây

0
0
0
-
Không có

Cỏ dại

0
0
0
-
Không có

Cỏ

0
0
0
-
Không có
PM10
0.11 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.21 μg/ft3
N/A
PM25
0.08 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.14 μg/ft3
N/A
NO2
1.63 ppb
4.41 ppb
5.28 ppb
N/A
SO2
0.94 ppb
1.16 ppb
0.91 ppb
N/A
CO
0.13 ppb
0.15 ppb
0.15 ppb
N/A
O3
34.21 ppb
31.41 ppb
29.83 ppb
N/A