Các địa điểm lân cận
Jacksonville, Florida, Hoa Kỳ
Quận Duval, Florida, Hoa Kỳ
Brooklyn, Florida, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Hemming Park, Hoa Kỳ
Jacksonville Police Heliport, Hoa Kỳ
Jacksonville Pre-Trial Detention Facility Heliport, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Jacksonville, Florida, Hoa Kỳ

Chất gây ô nhiễm ở Jacksonville, Hoa Kỳ

PM10
0.44 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.28 μg/ft3
NO2
15.63 ppb
SO2
0.31 ppb
CO
2.31 ppb
O3
32.38 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Jacksonville, Hoa Kỳ

Cây
2/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
1/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Jacksonville, Hoa Kỳ

Th 4, 22 tháng 3
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
48
52
37
35
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

5
5
4
3

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

3
2
1
1
Ngày tiếp theo
PM10
0.40 μg/ft3
0.56 μg/ft3
0.30 μg/ft3
0.23 μg/ft3
PM25
0.27 μg/ft3
0.38 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.15 μg/ft3
NO2
0.96 ppb
1.51 ppb
0.69 ppb
0.4 ppb
SO2
0.14 ppb
0.18 ppb
0.11 ppb
0.02 ppb
CO
0.13 ppb
0.15 ppb
0.13 ppb
0.12 ppb
O3
51.78 ppb
43.34 ppb
37.79 ppb
39.06 ppb
AQI
37
35
42
40
Phấn hoa

Cây

4
3
5
5

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
1
3
3
PM10
0.30 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.43 μg/ft3
0.35 μg/ft3
PM25
0.21 μg/ft3
0.15 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.22 μg/ft3
NO2
0.69 ppb
0.4 ppb
0.9 ppb
0.97 ppb
SO2
0.11 ppb
0.02 ppb
0.09 ppb
0.14 ppb
CO
0.13 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
O3
37.79 ppb
39.06 ppb
47.41 ppb
40.91 ppb
AQI
36
31
42
43
Phấn hoa

Cây

5
0
5
5

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

2
0
4
4
PM10
0.16 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.24 μg/ft3
PM25
0.11 μg/ft3
0.06 μg/ft3
0.15 μg/ft3
0.16 μg/ft3
NO2
0.4 ppb
0.32 ppb
0.61 ppb
1.02 ppb
SO2
0.03 ppb
0.06 ppb
0.13 ppb
0.22 ppb
CO
0.1 ppb
0.1 ppb
0.11 ppb
0.12 ppb
O3
36.64 ppb
32.14 ppb
48.47 ppb
44.29 ppb
AQI
33
0
0
0
Phấn hoa

Cây

4
-
Không có
-
Không có
-
Không có

Cỏ dại

0
-
Không có
-
Không có
-
Không có

Cỏ

1
-
Không có
-
Không có
-
Không có
PM10
0.27 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
PM25
0.19 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
NO2
0.99 ppb
N/A
N/A
N/A
SO2
0.19 ppb
N/A
N/A
N/A
CO
0.12 ppb
N/A
N/A
N/A
O3
33.09 ppb
N/A
N/A
N/A