Các địa điểm lân cận
West End, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Công viên Cookes, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Kalorama Heights, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Francis Playground, Hoa Kỳ
Rock Creek and Potomac Parkway, Hoa Kỳ
Taras Shevchenko Statue, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở West End, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ

Chất gây ô nhiễm ở West End, Hoa Kỳ

PM10
0.32 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.32 μg/ft3
NO2
9.69 ppb
SO2
6.31 ppb
CO
5.13 ppb
O3
37.13 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở West End, Hoa Kỳ

Cây
1/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở West End, Hoa Kỳ

Th 5, 2 tháng 2
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
32
29
29
27
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

4
5
5
5

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
Ngày tiếp theo
PM10
0.16 μg/ft3
0.18 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.25 μg/ft3
PM25
0.11 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.17 μg/ft3
NO2
6.06 ppb
3.42 ppb
2.5 ppb
2.65 ppb
SO2
0.55 ppb
0.69 ppb
1.03 ppb
1.17 ppb
CO
0.14 ppb
0.14 ppb
0.14 ppb
0.13 ppb
O3
30.21 ppb
31.84 ppb
30.44 ppb
31.15 ppb
AQI
29
27
31
30
Phấn hoa

Cây

5
5
5
3

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.23 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.30 μg/ft3
PM25
0.16 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.19 μg/ft3
NO2
2.5 ppb
2.65 ppb
4.49 ppb
4.88 ppb
SO2
1.03 ppb
1.17 ppb
0.99 ppb
1.28 ppb
CO
0.14 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
0.14 ppb
O3
30.44 ppb
31.15 ppb
33.38 ppb
29.78 ppb
AQI
41
38
36
46
Phấn hoa

Cây

1
1
3
2

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.44 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.43 μg/ft3
0.47 μg/ft3
PM25
0.30 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.30 μg/ft3
0.33 μg/ft3
NO2
5.27 ppb
2.69 ppb
15.83 ppb
17.75 ppb
SO2
1.1 ppb
1.08 ppb
1.16 ppb
1.37 ppb
CO
0.16 ppb
0.14 ppb
0.18 ppb
0.21 ppb
O3
21.82 ppb
32.81 ppb
21.45 ppb
14.8 ppb