Sử dụng vị trí hiện tại của tôi
Các địa điểm lân cận
Washington DC, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
West End, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Quảng trường Tư pháp, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
National Christmas Tree, Hoa Kỳ
Butt-Millet Memorial, Hoa Kỳ
Rush Barracks (historical), Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Washington DC, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ

Chất gây ô nhiễm ở Washington DC, Hoa Kỳ

PM10
0.52 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.52 μg/ft3
NO2
10.13 ppb
SO2
10.81 ppb
CO
5.13 ppb
O3
24.81 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Washington DC, Hoa Kỳ

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Washington DC, Hoa Kỳ

Th 5, 11 tháng 8
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
AQI49
AQI80
AQI49
AQI41
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

4
5
5
5

Cỏ

5
5
5
5
Ngày tiếp theo
PM10
0.24 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.40 μg/ft3
0.40 μg/ft3
PM25
0.17 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.28 μg/ft3
NO2
0.86 ppb
2.48 ppb
8.57 ppb
3.18 ppb
SO2
0.86 ppb
1 ppb
2.73 ppb
0.6 ppb
CO
0.14 ppb
0.14 ppb
0.18 ppb
0.15 ppb
O3
58.39 ppb
65.04 ppb
45.72 ppb
40.86 ppb
AQI
AQI41
AQI62
AQI85
AQI50
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

5
5
1
0

Cỏ

5
5
1
0
PM10
0.40 μg/ft3
0.36 μg/ft3
0.35 μg/ft3
0.55 μg/ft3
PM25
0.28 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.38 μg/ft3
NO2
3.18 ppb
1.05 ppb
2.52 ppb
6.57 ppb
SO2
0.6 ppb
0.72 ppb
0.39 ppb
0.47 ppb
CO
0.15 ppb
0.15 ppb
0.15 ppb
0.18 ppb
O3
40.86 ppb
64.37 ppb
62 ppb
48.46 ppb
AQI
AQI56
AQI51
AQI96
AQI54
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.62 μg/ft3
0.47 μg/ft3
0.61 μg/ft3
0.47 μg/ft3
PM25
0.43 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.42 μg/ft3
0.33 μg/ft3
NO2
2.87 ppb
1.5 ppb
3.05 ppb
4.93 ppb
SO2
0.37 ppb
0.76 ppb
0.72 ppb
0.73 ppb
CO
0.16 ppb
0.16 ppb
0.17 ppb
0.18 ppb
O3
42.5 ppb
61.27 ppb
65.48 ppb
51.01 ppb