Các địa điểm lân cận
Làng Foxhall, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Đồi thuộc địa, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Sân đá Ấn Độ, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Hardy Playground, Hoa Kỳ
Hardy Recreation Center, Hoa Kỳ
Achbold Parkway, Hoa Kỳ

Thời tiết tại Làng Foxhall, Hoa Kỳ

73°
Quang đãng
Cảm thấy như 73°
·
High73°Low53°

Thời tiết sắp tới

Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
69
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
1/5
012345
Cỏ
0/5
012345