Các địa điểm lân cận
Edgewood, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Metropolis View, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Edgewood Terrace, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Edgewood Playground, Hoa Kỳ
Edgewood Recreation Center, Hoa Kỳ
Edgewood Terrace Recreation Center, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Edgewood, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ

Chất gây ô nhiễm ở Edgewood, Hoa Kỳ

PM10
0.93 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.75 μg/ft3
NO2
14.13 ppb
SO2
12.63 ppb
CO
12.31 ppb
O3
43.88 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Edgewood, Hoa Kỳ

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
1/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Edgewood, Hoa Kỳ

Th 4, 20 tháng 9
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
35
47
38
42
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

1
3
4
2

Cỏ

1
1
2
1
Ngày tiếp theo
PM10
0.23 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.40 μg/ft3
0.45 μg/ft3
PM25
0.16 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.27 μg/ft3
0.28 μg/ft3
NO2
1.48 ppb
2.34 ppb
3.13 ppb
2.74 ppb
SO2
2.21 ppb
1.28 ppb
2.85 ppb
1.97 ppb
CO
0.17 ppb
0.17 ppb
0.2 ppb
0.19 ppb
O3
42.58 ppb
47.61 ppb
41.95 ppb
29.41 ppb
AQI
42
44
39
41
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

2
1
5
5

Cỏ

1
1
1
1
PM10
0.45 μg/ft3
0.44 μg/ft3
0.39 μg/ft3
0.43 μg/ft3
PM25
0.28 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.26 μg/ft3
0.29 μg/ft3
NO2
2.74 ppb
1.5 ppb
2.46 ppb
5.28 ppb
SO2
1.97 ppb
1.49 ppb
0.56 ppb
0.54 ppb
CO
0.19 ppb
0.18 ppb
0.18 ppb
0.22 ppb
O3
29.41 ppb
34.11 ppb
34.28 ppb
17.79 ppb
AQI
33
0
0
0
Phấn hoa

Cây

0
-
Không có
-
Không có
-
Không có

Cỏ dại

1
-
Không có
-
Không có
-
Không có

Cỏ

1
-
Không có
-
Không có
-
Không có
PM10
0.28 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
PM25
0.20 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
NO2
2.07 ppb
N/A
N/A
N/A
SO2
0.36 ppb
N/A
N/A
N/A
CO
0.17 ppb
N/A
N/A
N/A
O3
22.2 ppb
N/A
N/A
N/A