Sử dụng vị trí hiện tại của tôi
Các địa điểm lân cận
Chevy Chase, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Làng Chevy Chase, Maryland, Hoa Kỳ
Đỉnh cao tình bạn, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Lafayette Recreation Center, Hoa Kỳ
Chevy Chase Community Center, Hoa Kỳ
Francis G Newlands Park, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Chevy Chase, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ

Chất gây ô nhiễm ở Chevy Chase, Hoa Kỳ

PM10
0.28 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.27 μg/ft3
NO2
7.19 ppb
SO2
0.38 ppb
CO
0.13 ppb
O3
8.31 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Chevy Chase, Hoa Kỳ

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Chevy Chase, Hoa Kỳ

Th 3, 9 tháng 8
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
AQI44
AQI51
AQI42
AQI28
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
5
5
5

Cỏ

0
5
5
5
Ngày tiếp theo
PM10
0.35 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.22 μg/ft3
PM25
0.24 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.15 μg/ft3
0.16 μg/ft3
NO2
0.64 ppb
0.91 ppb
2.26 ppb
1.18 ppb
SO2
0.34 ppb
0.5 ppb
0.59 ppb
0.57 ppb
CO
0.15 ppb
0.14 ppb
0.13 ppb
0.12 ppb
O3
51.08 ppb
53.25 ppb
40.79 ppb
28.07 ppb
AQI
AQI28
AQI41
AQI52
AQI38
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

5
2
1
1

Cỏ

5
4
2
1
PM10
0.22 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.41 μg/ft3
PM25
0.16 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.29 μg/ft3
NO2
1.18 ppb
0.63 ppb
2.3 ppb
11.41 ppb
SO2
0.57 ppb
0.72 ppb
0.32 ppb
0.36 ppb
CO
0.12 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
0.21 ppb
O3
28.07 ppb
48.87 ppb
51.95 ppb
30.31 ppb
AQI
AQI50
AQI0
AQI0
AQI0
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

1
0
0
0

Cỏ

1
1
1
0
PM10
0.47 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.36 μg/ft3
N/A
PM25
0.33 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.25 μg/ft3
N/A
NO2
4.06 ppb
1.43 ppb
2.31 ppb
N/A
SO2
0.12 ppb
0.73 ppb
0.84 ppb
N/A
CO
0.19 ppb
0.16 ppb
0.16 ppb
N/A
O3
23.24 ppb
54.44 ppb
61.48 ppb
N/A