Các địa điểm lân cận
Chevy Chase, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Làng Chevy Chase, Maryland, Hoa Kỳ
Đỉnh cao tình bạn, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Lafayette Recreation Center, Hoa Kỳ
Chevy Chase Community Center, Hoa Kỳ
Francis G Newlands Park, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Chevy Chase, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Chevy Chase, Hoa Kỳ

PM10
0.30 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.25 μg/ft3
NO2
10.13 ppb
SO2
5.13 ppb
CO
5.19 ppb
O3
37.5 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Chevy Chase, Hoa Kỳ

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Chevy Chase, Hoa Kỳ

Th 2, 4 tháng 12
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
27
33
31
29
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
Ngày tiếp theo
PM10
0.02 μg/ft3
0.06 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.10 μg/ft3
PM25
0.01 μg/ft3
0.04 μg/ft3
0.06 μg/ft3
0.07 μg/ft3
NO2
1.19 ppb
2.32 ppb
2.26 ppb
1.74 ppb
SO2
2.97 ppb
2.37 ppb
2.46 ppb
1.84 ppb
CO
0.18 ppb
0.17 ppb
0.17 ppb
0.17 ppb
O3
31.15 ppb
34.96 ppb
32.46 ppb
31.44 ppb
AQI
29
31
35
29
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.10 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.20 μg/ft3
PM25
0.07 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.14 μg/ft3
NO2
1.74 ppb
1.24 ppb
3.81 ppb
3.79 ppb
SO2
1.84 ppb
0.73 ppb
0.44 ppb
0.46 ppb
CO
0.17 ppb
0.16 ppb
0.18 ppb
0.19 ppb
O3
31.44 ppb
37.05 ppb
33.63 ppb
30.51 ppb
AQI
30
27
27
0
Phấn hoa

Cây

0
0
0
-
Không có

Cỏ dại

0
0
0
-
Không có

Cỏ

0
0
0
-
Không có
PM10
0.22 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.25 μg/ft3
N/A
PM25
0.15 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.17 μg/ft3
N/A
NO2
2.78 ppb
2.19 ppb
7.48 ppb
N/A
SO2
0.55 ppb
0.41 ppb
0.51 ppb
N/A
CO
0.17 ppb
0.16 ppb
0.22 ppb
N/A
O3
30.43 ppb
32.89 ppb
23.53 ppb
N/A