Các địa điểm lân cận
Buzzard Point, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Tây nam, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Đông Nam, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Yards Park, Hoa Kỳ
Nationals Park, Hoa Kỳ
M L King Recreation Center, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Buzzard Point, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ

Chất gây ô nhiễm ở Buzzard Point, Hoa Kỳ

PM10
0.68 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.68 μg/ft3
NO2
26.19 ppb
SO2
4.81 ppb
CO
3.13 ppb
O3
25.5 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Buzzard Point, Hoa Kỳ

Cây
1/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Buzzard Point, Hoa Kỳ

Th 5, 26 tháng 1
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
38
39
32
47
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

1
1
1
1

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
Ngày tiếp theo
PM10
0.50 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.45 μg/ft3
PM25
0.35 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.31 μg/ft3
NO2
20.71 ppb
15.66 ppb
6.56 ppb
5.12 ppb
SO2
1.45 ppb
0.89 ppb
0.99 ppb
0.97 ppb
CO
0.29 ppb
0.21 ppb
0.15 ppb
0.16 ppb
O3
14.29 ppb
18.23 ppb
25.67 ppb
30.6 ppb
AQI
32
47
60
61
Phấn hoa

Cây

1
1
1
1

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.32 μg/ft3
0.45 μg/ft3
0.88 μg/ft3
0.60 μg/ft3
PM25
0.23 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.62 μg/ft3
0.42 μg/ft3
NO2
6.56 ppb
5.12 ppb
23.89 ppb
22.3 ppb
SO2
0.99 ppb
0.97 ppb
1.28 ppb
1.19 ppb
CO
0.15 ppb
0.16 ppb
0.38 ppb
0.28 ppb
O3
25.67 ppb
30.6 ppb
12.34 ppb
12.83 ppb
AQI
48
55
63
63
Phấn hoa

Cây

1
1
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.47 μg/ft3
0.63 μg/ft3
0.75 μg/ft3
0.80 μg/ft3
PM25
0.33 μg/ft3
0.44 μg/ft3
0.52 μg/ft3
0.55 μg/ft3
NO2
7.26 ppb
9.31 ppb
22.22 ppb
23.74 ppb
SO2
1.5 ppb
1.68 ppb
0.93 ppb
0.73 ppb
CO
0.17 ppb
0.2 ppb
0.26 ppb
0.32 ppb
O3
25.06 ppb
19.8 ppb
8.23 ppb
5.87 ppb
AQI
88
71
0
0
Phấn hoa

Cây

0
0
-
Không có
-
Không có

Cỏ dại

0
0
-
Không có
-
Không có

Cỏ

0
0
-
Không có
-
Không có
PM10
1.11 μg/ft3
0.86 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.78 μg/ft3
0.60 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
21.5 ppb
15.71 ppb
N/A
N/A
SO2
0.88 ppb
1.05 ppb
N/A
N/A
CO
0.35 ppb
0.25 ppb
N/A
N/A
O3
3.22 ppb
10.56 ppb
N/A
N/A