Các địa điểm lân cận
Adams Morgan, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Kalorama Heights, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Cao nguyên Columbia, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Kalorama Park, Hoa Kỳ
Marie H Reed Recreation Center, Hoa Kỳ
Happy Hollow Playground, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Adams Morgan, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ

Chất gây ô nhiễm ở Adams Morgan, Hoa Kỳ

PM10
0.60 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.60 μg/ft3
NO2
20.38 ppb
SO2
17.5 ppb
CO
5.19 ppb
O3
46.13 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Adams Morgan, Hoa Kỳ

Cây
1/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Adams Morgan, Hoa Kỳ

Th 4, 22 tháng 3
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
47
37
31
33
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

1
0
0
1

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
Ngày tiếp theo
PM10
0.50 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.22 μg/ft3
PM25
0.34 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.15 μg/ft3
NO2
1.33 ppb
1.88 ppb
1.57 ppb
1.34 ppb
SO2
0.34 ppb
0.4 ppb
0.38 ppb
0.37 ppb
CO
0.15 ppb
0.14 ppb
0.14 ppb
0.12 ppb
O3
39.58 ppb
39.56 ppb
33.11 ppb
38.53 ppb
AQI
31
33
38
30
Phấn hoa

Cây

0
1
2
2

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.24 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.31 μg/ft3
PM25
0.17 μg/ft3
0.15 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.22 μg/ft3
NO2
1.57 ppb
1.34 ppb
2.39 ppb
6.49 ppb
SO2
0.38 ppb
0.37 ppb
0.29 ppb
0.35 ppb
CO
0.14 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
0.16 ppb
O3
33.11 ppb
38.53 ppb
38.94 ppb
24.1 ppb
AQI
30
38
25
25
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.32 μg/ft3
0.40 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.25 μg/ft3
PM25
0.22 μg/ft3
0.27 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.17 μg/ft3
NO2
5.22 ppb
8.44 ppb
6.52 ppb
6.03 ppb
SO2
0.75 ppb
0.74 ppb
0.51 ppb
0.16 ppb
CO
0.16 ppb
0.18 ppb
0.17 ppb
0.18 ppb
O3
27.95 ppb
25.25 ppb
27.38 ppb
25.48 ppb
AQI
42
0
0
0
Phấn hoa

Cây

1
-
Không có
-
Không có
-
Không có

Cỏ dại

0
-
Không có
-
Không có
-
Không có

Cỏ

0
-
Không có
-
Không có
-
Không có
PM10
0.07 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
PM25
0.05 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
NO2
0.75 ppb
N/A
N/A
N/A
SO2
0.6 ppb
N/A
N/A
N/A
CO
0.11 ppb
N/A
N/A
N/A
O3
45.91 ppb
N/A
N/A
N/A