Các địa điểm lân cận
San Jose, California, Hoa Kỳ
Buena Vista, California, Hoa Kỳ
Santa Clara, California, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Saint James Square Historic District, Hoa Kỳ
Saint James Square, Hoa Kỳ
San Jose Downtown Historic District, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở San Jose, California, Hoa Kỳ

Chất gây ô nhiễm ở San Jose, Hoa Kỳ

PM10
0.18 μg/ft3
PM25
0.14 μg/ft3
NO2
5.5 ppb
SO2
5.13 ppb
CO
5.13 ppb
O3
Chất gây ô nhiễm chính
64 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở San Jose, Hoa Kỳ

Cây
1/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở San Jose, Hoa Kỳ

Th 4, 25 tháng 1
SángTrưaChiềuTối
AQI
110
136
68
54
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
1.59 μg/ft3
2.21 μg/ft3
0.69 μg/ft3
0.60 μg/ft3
PM25
1.10 μg/ft3
1.49 μg/ft3
0.42 μg/ft3
0.37 μg/ft3
NO2
24.4 ppb
13.91 ppb
11.77 ppb
10.35 ppb
SO2
2.27 ppb
2.83 ppb
1.52 ppb
0.83 ppb
CO
0.4 ppb
0.3 ppb
0.2 ppb
0.21 ppb
O3
6.79 ppb
49.86 ppb
36.65 ppb
31.23 ppb
AQI
59
74
41
38
Phấn hoa

Cây

0
0
0
1

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.76 μg/ft3
0.95 μg/ft3
0.46 μg/ft3
0.39 μg/ft3
PM25
0.52 μg/ft3
0.61 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.20 μg/ft3
NO2
11.57 ppb
6.66 ppb
3.46 ppb
1.62 ppb
SO2
1.33 ppb
1.29 ppb
0.32 ppb
0.21 ppb
CO
0.23 ppb
0.19 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
O3
19.4 ppb
32.05 ppb
40.23 ppb
42.53 ppb
AQI
40
39
35
33
Phấn hoa

Cây

1
1
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.43 μg/ft3
0.41 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.36 μg/ft3
PM25
0.23 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.25 μg/ft3
NO2
0.9 ppb
1.21 ppb
8.48 ppb
11.81 ppb
SO2
0.17 ppb
0.27 ppb
0.54 ppb
1.2 ppb
CO
0.11 ppb
0.12 ppb
0.15 ppb
0.18 ppb
O3
42.53 ppb
42.2 ppb
32.45 ppb
24.96 ppb