Các địa điểm lân cận
San Jose, California, Hoa Kỳ
Buena Vista, California, Hoa Kỳ
Santa Clara, California, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Saint James Square Historic District, Hoa Kỳ
Saint James Square, Hoa Kỳ
San Jose Downtown Historic District, Hoa Kỳ

Thời tiết tại San Jose, Hoa Kỳ

52°
Gần như quang đãng
Cảm thấy như 52°
·
High60°Low38°

Thời tiết sắp tới

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
60
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345