Sử dụng vị trí hiện tại của tôi
Các địa điểm lân cận
Los Angeles, California, Hoa Kỳ
Công viên Echo, California, Hoa Kỳ
Boyle Heights, California, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Hotel New Otani Los Angeles Heliport, Hoa Kỳ
Parker Center Heliport, Hoa Kỳ
District 07 Helistop, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Los Angeles, California, Hoa Kỳ

Chất gây ô nhiễm ở Los Angeles, Hoa Kỳ

PM10
1.50 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.60 μg/ft3
NO2
20.63 ppb
SO2
8.38 ppb
CO
12.13 ppb
O3
47.13 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Los Angeles, Hoa Kỳ

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Los Angeles, Hoa Kỳ

Th 7, 13 tháng 8
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
AQI106
AQI92
AQI35
AQI50
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

1
1
1
1

Cỏ

1
1
1
1
Ngày tiếp theo
PM10
0.38 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.41 μg/ft3
0.54 μg/ft3
PM25
0.24 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.34 μg/ft3
NO2
1.75 ppb
2.08 ppb
11.28 ppb
12.5 ppb
SO2
0.76 ppb
0.4 ppb
0.54 ppb
0.68 ppb
CO
0.15 ppb
0.11 ppb
0.18 ppb
0.23 ppb
O3
79.19 ppb
58.86 ppb
32.2 ppb
26.64 ppb
AQI
AQI50
AQI100
AQI106
AQI39
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

1
1
1
1

Cỏ

1
1
1
1
PM10
0.54 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.35 μg/ft3
0.51 μg/ft3
PM25
0.34 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.32 μg/ft3
NO2
12.5 ppb
1.69 ppb
2.25 ppb
14.82 ppb
SO2
0.68 ppb
0.62 ppb
0.61 ppb
0.67 ppb
CO
0.23 ppb
0.13 ppb
0.11 ppb
0.21 ppb
O3
26.64 ppb
76.44 ppb
64.17 ppb
34.39 ppb
AQI
AQI53
AQI112
AQI122
AQI41
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

1
1
1
1

Cỏ

1
1
1
1
PM10
0.60 μg/ft3
0.37 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.42 μg/ft3
PM25
0.39 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.26 μg/ft3
NO2
12.4 ppb
1.72 ppb
2.23 ppb
9.87 ppb
SO2
0.75 ppb
0.93 ppb
0.61 ppb
0.69 ppb
CO
0.21 ppb
0.14 ppb
0.12 ppb
0.17 ppb
O3
31.63 ppb
79.56 ppb
70.21 ppb
37.34 ppb