Các địa điểm lân cận
Waterloo, Khu phía Tây, Sierra Leone
Kent, Khu phía Tây, Sierra Leone
Hastings, Khu phía Tây, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Devil Hill, Sierra Leone
Jagba Hill, Sierra Leone
Mount Horton, Sierra Leone

Thời tiết tại Waterloo, Sierra Leone

73°
Nhiều mây
Cảm thấy như 73°
·
High84°Low72°

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
57
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345