Các địa điểm lân cận
Foindu, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Quận Pujehun, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Potoru, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Lake Duwi, Sierra Leone
Lake Mabesi, Sierra Leone
Lake Masatoi, Sierra Leone

Thời tiết tại Foindu, Sierra Leone

81°
Nhiều mây
Cảm thấy như 87°
·
High86°Low73°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
48
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345