Các địa điểm lân cận
Yonibana, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Largo, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Rokupr, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Kasanko, Sierra Leone
Kasabere, Sierra Leone
Katikant, Sierra Leone

Thời tiết tại Yonibana, Sierra Leone

73°
Sương mù
Cảm thấy như 73°
·
High90°Low73°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
65
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345