Các địa điểm lân cận
Rokupr, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Lunsar, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Yonibana, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Katikant, Sierra Leone
Kasanko, Sierra Leone
Kasabere, Sierra Leone

Thời tiết tại Rokupr, Sierra Leone

73°
Nhiều mây
Cảm thấy như 73°
·
High84°Low72°

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
57
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345