Các địa điểm lân cận
Masingbi, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Magburaka, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Makeni, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Gbototo, Sierra Leone
Masamank, Sierra Leone
Komboyan, Sierra Leone

Thời tiết tại Masingbi, Sierra Leone

88°
Gần như quang đãng
Cảm thấy như 95°
·
High88°Low72°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
56
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345