Các địa điểm lân cận
Makali, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Masaka, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Quận Tonkolili, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Masamank, Sierra Leone
Kuray, Sierra Leone
Kama, Sierra Leone

Thời tiết tại Makali, Sierra Leone

82°
Nhiều mây
Cảm thấy như 88°
·
High85°Low73°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
49
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345