Các địa điểm lân cận
Magburaka, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Masingbi, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Quận Tonkolili, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Mamunta Mayosso Complex, Sierra Leone
Gbototo, Sierra Leone
Masamank, Sierra Leone

Thời tiết tại Magburaka, Sierra Leone

84°
Gần như quang đãng
Cảm thấy như 93°
·
High84°Low79°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
34
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345