Các địa điểm lân cận
Kukuna, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Kambia, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Forécariah, Vùng Kindia, Guinea
Những nơi gần đó
Lake Yomboro, Sierra Leone
Bambafale, Sierra Leone
Singande, Guinea

Thời tiết tại Kukuna, Sierra Leone

82°
Gần như quang đãng
Cảm thấy như 87°
·
High85°Low73°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
66
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345