Các địa điểm lân cận
Bumbuna, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Binkolo, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Masingbi, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Bumbureko, Sierra Leone
Kunsulma, Sierra Leone
Tuntunfara, Sierra Leone

Thời tiết tại Bumbuna, Sierra Leone

82°
Gần như quang đãng
Cảm thấy như 87°
·
High85°Low73°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
66
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345