Các địa điểm lân cận
Quận Bombali, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Kamakwie, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Binkolo, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Rotifunk, Sierra Leone
Kaiba, Sierra Leone
Bungahun, Sierra Leone

Chất lượng Không khí ở Quận Bombali, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Quận Bombali, Sierra Leone

PM10
0.51 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.24 μg/ft3
NO2
0.19 ppb
SO2
N/A
CO
0.19 ppb
O3
25.38 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Quận Bombali, Sierra Leone

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Quận Bombali, Sierra Leone

Th 5, 30 tháng 11
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
67
68
64
58
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
Ngày tiếp theo
PM10
1.36 μg/ft3
1.28 μg/ft3
0.75 μg/ft3
1.27 μg/ft3
PM25
0.60 μg/ft3
0.58 μg/ft3
0.47 μg/ft3
0.46 μg/ft3
NO2
0.62 ppb
0.6 ppb
0.33 ppb
0.11 ppb
SO2
0.12 ppb
0.17 ppb
0.1 ppb
0.07 ppb
CO
0.22 ppb
0.26 ppb
0.25 ppb
0.21 ppb
O3
29.68 ppb
19.84 ppb
10.44 ppb
31.22 ppb
AQI
64
58
57
0
Phấn hoa

Cây

0
0
0
-
Không có

Cỏ dại

0
0
0
-
Không có

Cỏ

0
0
0
-
Không có
PM10
0.75 μg/ft3
1.27 μg/ft3
0.73 μg/ft3
N/A
PM25
0.47 μg/ft3
0.46 μg/ft3
0.44 μg/ft3
N/A
NO2
0.33 ppb
0.11 ppb
0.59 ppb
N/A
SO2
0.1 ppb
0.07 ppb
0.12 ppb
N/A
CO
0.25 ppb
0.21 ppb
0.21 ppb
N/A
O3
10.44 ppb
31.22 ppb
28.12 ppb
N/A