Các địa điểm lân cận
Quận Bombali, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Kamakwie, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Binkolo, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Rotifunk, Sierra Leone
Kaiba, Sierra Leone
Bungahun, Sierra Leone

Thời tiết tại Quận Bombali, Sierra Leone

88°
Nhiều mây
Cảm thấy như 95°
·
High88°Low74°

Thời tiết sắp tới

Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
37
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345