Các địa điểm lân cận
Segbwema, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Daru, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Giehun, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Heje, Sierra Leone
Mabi, Sierra Leone
Lunga, Sierra Leone

Thời tiết tại Segbwema, Sierra Leone

71°
Nhiều mây
Cảm thấy như 71°
·
High89°Low69°

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
71
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345