Các địa điểm lân cận
Panguma, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Wima, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Boajibu, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Toka, Sierra Leone
Dedima, Sierra Leone
Langama, Sierra Leone

Thời tiết tại Panguma, Sierra Leone

81°
Gần như quang đãng
Cảm thấy như 87°
·
High88°Low73°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
41
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345