Các địa điểm lân cận
Kailahun, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Tombodu, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Buedu, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Mamba, Sierra Leone
Bori Hill, Sierra Leone
Tongbo, Sierra Leone

Thời tiết tại Kailahun, Sierra Leone

82°
Gần như quang đãng
Cảm thấy như 87°
·
High85°Low73°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
66
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345