Các địa điểm lân cận
Kêu, Vùng Ha'il, Ả Rập Saudi
Al Fuwayliq, Vùng Al-Qassim, Ả Rập Saudi
Adh Dumbledyah, Vùng Al-Qassim, Ả Rập Saudi
Những nơi gần đó
Jabal al Munif, Ả Rập Saudi
Jabal al Mashar, Ả Rập Saudi
Ha'il Regional Airport, Ả Rập Saudi

Thời tiết tại Kêu, Ả Rập Saudi

78°
Gần như quang đãng
Cảm thấy như 78°
·
High104°Low77°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
128
500
Chất lượng không khí:Không tốt cho người nhạy cảm thời tiết

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345