Các địa điểm lân cận
Dukhān, Al-Shahaniya, Qatar
Umm Bāb, Thành phố Al Rayyan, Qatar
Al Jumaylīyah, Al-Shahaniya, Qatar
Những nơi gần đó
Shati' Dukhan, Qatar
Shati' Dukhan as Sabbanah, Qatar
As Sahil al Gharbi Dukhan, Qatar

Chất lượng Không khí ở Dukhān, Al-Shahaniya, Qatar

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Dukhān, Qatar

PM10
1.70 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.63 μg/ft3
NO2
2.88 ppb
SO2
1.69 ppb
CO
0.19 ppb
O3
62.81 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Dukhān, Qatar

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Dukhān, Qatar

CN, 26 tháng 11
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
126
124
96
68
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
Ngày tiếp theo
PM10
5.80 μg/ft3
3.09 μg/ft3
2.07 μg/ft3
1.51 μg/ft3
PM25
1.40 μg/ft3
1.10 μg/ft3
0.83 μg/ft3
0.56 μg/ft3
NO2
2.21 ppb
1.76 ppb
1.01 ppb
1.36 ppb
SO2
2.61 ppb
3.85 ppb
1.81 ppb
3.25 ppb
CO
0.19 ppb
0.23 ppb
0.14 ppb
0.16 ppb
O3
46.63 ppb
46.48 ppb
33.37 ppb
41.71 ppb
AQI
96
68
62
68
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
2.07 μg/ft3
1.51 μg/ft3
0.98 μg/ft3
1.22 μg/ft3
PM25
0.83 μg/ft3
0.56 μg/ft3
0.54 μg/ft3
0.57 μg/ft3
NO2
1.01 ppb
1.36 ppb
2.06 ppb
2.55 ppb
SO2
1.81 ppb
3.25 ppb
2.21 ppb
1.27 ppb
CO
0.14 ppb
0.16 ppb
0.19 ppb
0.22 ppb
O3
33.37 ppb
41.71 ppb
47.26 ppb
36.56 ppb
AQI
55
53
59
75
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.98 μg/ft3
1.38 μg/ft3
1.06 μg/ft3
1.54 μg/ft3
PM25
0.37 μg/ft3
0.40 μg/ft3
0.49 μg/ft3
0.72 μg/ft3
NO2
1.46 ppb
1.57 ppb
2.55 ppb
4.01 ppb
SO2
2.1 ppb
3.2 ppb
2.98 ppb
2.32 ppb
CO
0.17 ppb
0.19 ppb
0.22 ppb
0.31 ppb
O3
32.31 ppb
46.09 ppb
51.79 ppb
38.26 ppb