Các địa điểm lân cận
Amadora, Quận Lisbon, Bồ Đào Nha
Reboleira, Quận Guarda, Bồ Đào Nha
Amadora, Quận Guarda, Bồ Đào Nha
Những nơi gần đó
Estadio Jose Gomes, Bồ Đào Nha
Parque Mauricio - Jardim da Monica, Bồ Đào Nha
Chafariz da Porcalhota, Bồ Đào Nha

Thời tiết tại Amadora, Bồ Đào Nha

50°
Mưa
Cảm thấy như 50°
·
High54°Low49°
·
70%

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
23
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345