Sử dụng vị trí hiện tại của tôi
Các địa điểm lân cận
Vịnh Huon, Tỉnh Morobe, Papua mới Guinea
Wau, Tỉnh Morobe, Papua mới Guinea
Bulolo, Tỉnh Morobe, Papua mới Guinea
Những nơi gần đó
Mount Pryke, Papua mới Guinea
Mount Tambu, Papua mới Guinea
Mossy Knoll, Papua mới Guinea

Weather Radar tại thành phố Vịnh Huon, Tỉnh Morobe, Papua mới Guinea

Xem toàn bộ quốc gia trên Radar
The Tomorrow.io Platform