Sử dụng vị trí hiện tại của tôi
Các địa điểm lân cận
Bulolo, Tỉnh Morobe, Papua mới Guinea
Wau, Tỉnh Morobe, Papua mới Guinea
Vịnh Huon, Tỉnh Morobe, Papua mới Guinea
Những nơi gần đó
Mount Kumbak, Papua mới Guinea
Mount Kaindi, Papua mới Guinea
Mount Kuluron, Papua mới Guinea

Weather Radar tại thành phố Bulolo, Tỉnh Morobe, Papua mới Guinea

Xem toàn bộ quốc gia trên Radar
The Tomorrow.io Platform