Các địa điểm lân cận
Tabiteuea, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Onotoa, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Nonouti, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Những nơi gần đó
South Tabiteuea Lagoon, Kiribati
Tabiteuea South Airport, Kiribati
Tabiteuea North Airfield, Kiribati

Thời tiết tại Tabiteuea, Kiribati

82°
Nhiều mây
Cảm thấy như 90°
·
High84°Low80°

Thời tiết sắp tới

Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
34
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345