Các địa điểm lân cận
Marakei, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Làng Rawannawi, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Abaiang, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Những nơi gần đó
Marakei Lagoon, Kiribati
Channel Fish Traps, Kiribati
Lagoon Fish Traps, Kiribati

Thời tiết tại Marakei, Kiribati

82°
Nhiều mây
Cảm thấy như 90°
·
High84°Low80°

Thời tiết sắp tới

Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
34
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345