Các địa điểm lân cận
Làng Bonriki, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Làng Buota, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Làng Nawerewere, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Những nơi gần đó
Bonriki International Airport, Kiribati
US Mullinix Airfield WW2, Kiribati
Public Recreation Area, Kiribati

Chất lượng Không khí ở Làng Bonriki, Quần đảo Gilbert, Kiribati

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Làng Bonriki, Kiribati

PM10
0.28 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.17 μg/ft3
NO2
N/A
SO2
0.13 ppb
CO
0.13 ppb
O3
8 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Làng Bonriki, Kiribati

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Làng Bonriki, Kiribati

Th 2, 27 tháng 11
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
8
8
9
10
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
Ngày tiếp theo
PM10
0.10 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.12 μg/ft3
PM25
0.06 μg/ft3
0.05 μg/ft3
0.05 μg/ft3
0.06 μg/ft3
NO2
0.01 ppb
0.01 ppb
0.01 ppb
0.01 ppb
SO2
0.05 ppb
0.03 ppb
0.02 ppb
0.06 ppb
CO
0.07 ppb
0.07 ppb
0.07 ppb
0.08 ppb
O3
8.69 ppb
9.49 ppb
10.6 ppb
11.42 ppb
AQI
9
10
10
10
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.09 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.09 μg/ft3
PM25
0.05 μg/ft3
0.06 μg/ft3
0.06 μg/ft3
0.05 μg/ft3
NO2
0.01 ppb
0.01 ppb
0.01 ppb
0.01 ppb
SO2
0.02 ppb
0.06 ppb
0.07 ppb
0.04 ppb
CO
0.07 ppb
0.08 ppb
0.07 ppb
0.07 ppb
O3
10.6 ppb
11.42 ppb
10.84 ppb
10.45 ppb
AQI
9
0
0
0
Phấn hoa

Cây

0
-
Không có
-
Không có
-
Không có

Cỏ dại

0
-
Không có
-
Không có
-
Không có

Cỏ

0
-
Không có
-
Không có
-
Không có
PM10
0.08 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
PM25
0.04 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
NO2
0.01 ppb
N/A
N/A
N/A
SO2
0.02 ppb
N/A
N/A
N/A
CO
0.07 ppb
N/A
N/A
N/A
O3
10.12 ppb
N/A
N/A
N/A