Các địa điểm lân cận
Làng Banraeaba, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Làng Ambo, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Làng Teaoraereke, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Những nơi gần đó
Public Recreation Area, Kiribati
Tarawa Atoll Canoe Basin, Kiribati
Tarawa Lagoon, Kiribati

Thời tiết tại Làng Banraeaba, Kiribati

82°
Nhiều mây
Cảm thấy như 88°
·
High83°Low80°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
7
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345