Tìm địa điểm
Sử dụng vị trí hiện tại của tôi
Các địa điểm lân cận
Al Karāmah, Balqa Thống đốc, Jordan
Yarqā, Balqa Thống đốc, Jordan
Như Salţ, Balqa Thống đốc, Jordan
Những nơi gần đó
Jami` ash Shuhada', Jordan
At Tannurah, Jordan
Jami` `Ammar Bin Yasir, Jordan

Chất lượng Không khí ở Al Karāmah, Balqa Thống đốc, Jordan

Chất gây ô nhiễm ở Al Karāmah, Jordan

PM10
0.79 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.43 μg/ft3
NO2
4.5 ppb
SO2
2 ppb
CO
0.19 ppb
O3
19.13 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Al Karāmah, Jordan

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Al Karāmah, Jordan

CN, 23 tháng 1
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
AQI31
AQI31
AQI37
AQI44
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
1

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
Ngày tiếp theo
PM10
0.52 μg/ft3
0.57 μg/ft3
0.68 μg/ft3
0.60 μg/ft3
PM25
0.19 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.31 μg/ft3
NO2
3.85 ppb
3.17 ppb
0.66 ppb
3.18 ppb
SO2
1.58 ppb
1.5 ppb
2.26 ppb
1.82 ppb
CO
0.14 ppb
0.14 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
O3
34.28 ppb
30.33 ppb
43.59 ppb
40.43 ppb
AQI
AQI31
AQI37
AQI44
AQI44
Phấn hoa

Cây

0
0
1
1

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.57 μg/ft3
0.68 μg/ft3
0.60 μg/ft3
0.54 μg/ft3
PM25
0.19 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.29 μg/ft3
NO2
3.17 ppb
0.66 ppb
3.18 ppb
3.95 ppb
SO2
1.5 ppb
2.26 ppb
1.82 ppb
1.93 ppb
CO
0.14 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
0.14 ppb
O3
30.33 ppb
43.59 ppb
40.43 ppb
37.25 ppb
AQI
AQI37
AQI38
AQI39
AQI46
Phấn hoa

Cây

1
1
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.49 μg/ft3
0.48 μg/ft3
1.87 μg/ft3
1.85 μg/ft3
PM25
0.18 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.33 μg/ft3
NO2
2.28 ppb
0.74 ppb
1.37 ppb
1.1 ppb
SO2
3.32 ppb
2.22 ppb
2.78 ppb
2.05 ppb
CO
0.13 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
0.14 ppb
O3
39.78 ppb
43.68 ppb
40.78 ppb
37.85 ppb
AQI
AQI40
AQI0
AQI0
AQI0
Phấn hoa

Cây

0
-
Không có
-
Không có
-
Không có

Cỏ dại

0
-
Không có
-
Không có
-
Không có

Cỏ

0
-
Không có
-
Không có
-
Không có
PM10
1.02 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
PM25
0.22 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
NO2
1.74 ppb
N/A
N/A
N/A
SO2
3.81 ppb
N/A
N/A
N/A
CO
0.14 ppb
N/A
N/A
N/A
O3
30.97 ppb
N/A
N/A
N/A

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của người dùng. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng cookie.