Các địa điểm lân cận
Yehud-Monosson, Khu trung tâm, Người israel
Yehud, Khu trung tâm, Người israel
Hoặc Yehuda, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Ben Gurion Airport, Người israel
Shmurat Teva` Safari, Người israel
Gan Newe Yehoshu`a, Người israel

Chất lượng Không khí ở Yehud-Monosson, Khu trung tâm, Người israel

Chất gây ô nhiễm ở Yehud-Monosson, Người israel

PM10
0.59 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.34 μg/ft3
NO2
0.31 ppb
SO2
2 ppb
CO
0.13 ppb
O3
59 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Yehud-Monosson, Người israel

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Yehud-Monosson, Người israel

Th 4, 17 tháng 8
SángTrưaChiềuTối
AQI
AQI58
AQI45
AQI52
AQI58
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
1
1
1

Cỏ

1
1
1
1
PM10
0.70 μg/ft3
0.51 μg/ft3
0.74 μg/ft3
0.82 μg/ft3
PM25
0.44 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.38 μg/ft3
0.47 μg/ft3
NO2
42.68 ppb
5.82 ppb
7.5 ppb
39.72 ppb
SO2
5.31 ppb
3.03 ppb
1.48 ppb
2.46 ppb
CO
0.18 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
0.2 ppb
O3
0.2 ppb
55.69 ppb
47.38 ppb
3.18 ppb
AQI
AQI65
AQI64
AQI71
AQI72
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

1
1
1
1

Cỏ

1
1
1
1
PM10
0.93 μg/ft3
0.99 μg/ft3
1.04 μg/ft3
1.24 μg/ft3
PM25
0.59 μg/ft3
0.55 μg/ft3
0.58 μg/ft3
0.73 μg/ft3
NO2
44.03 ppb
5.55 ppb
7.27 ppb
44.08 ppb
SO2
2.6 ppb
4.12 ppb
2.08 ppb
3.9 ppb
CO
0.19 ppb
0.14 ppb
0.14 ppb
0.23 ppb
O3
0.47 ppb
63.39 ppb
55.08 ppb
6.2 ppb
AQI
AQI74
AQI58
AQI59
AQI50
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
1
1
1

Cỏ

0
1
1
1
PM10
0.94 μg/ft3
0.83 μg/ft3
0.58 μg/ft3
0.65 μg/ft3
PM25
0.60 μg/ft3
0.44 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.37 μg/ft3
NO2
40.51 ppb
5.41 ppb
8.32 ppb
37.58 ppb
SO2
4.2 ppb
2.79 ppb
1.7 ppb
2.62 ppb
CO
0.17 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
0.19 ppb
O3
7.7 ppb
58.56 ppb
50.2 ppb
5.94 ppb