Các địa điểm lân cận
Yehud-Monosson, Khu trung tâm, Người israel
Yehud, Khu trung tâm, Người israel
Hoặc Yehuda, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Ben Gurion Airport, Người israel
Shmurat Teva` Safari, Người israel
Gan Newe Yehoshu`a, Người israel

Thời tiết tại Yehud-Monosson, Người israel

106°
Quang đãng
Cảm thấy như 99°
·
High108°Low77°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
170
500
Chất lượng không khí:Không có lợi cho sức khỏe

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345