Tìm địa điểm
Sử dụng vị trí hiện tại của tôi
Các địa điểm lân cận
Savyon, Khu trung tâm, Người israel
Ganei Tikva, Khu trung tâm, Người israel
Yehud, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Ben Gurion Airport, Người israel
Gan Newe Yehoshu`a, Người israel
Shmurat Teva` Safari, Người israel

Chất lượng Không khí ở Savyon, Khu trung tâm, Người israel

Chất gây ô nhiễm ở Savyon, Người israel

PM10
0.96 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.65 μg/ft3
NO2
25.63 ppb
SO2
8.81 ppb
CO
7.19 ppb
O3
14.81 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Savyon, Người israel

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
1/5
012345
Cỏ
1/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Savyon, Người israel

Th 2, 8 tháng 8
SángTrưaChiềuTối
AQI
AQI66
AQI50
AQI55
AQI56
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

1
0
0
0

Cỏ

1
0
0
0
PM10
0.92 μg/ft3
0.62 μg/ft3
0.71 μg/ft3
0.78 μg/ft3
PM25
0.55 μg/ft3
0.35 μg/ft3
0.41 μg/ft3
0.45 μg/ft3
NO2
40.03 ppb
3.83 ppb
6.44 ppb
26.54 ppb
SO2
4.19 ppb
1.86 ppb
0.95 ppb
1.67 ppb
CO
0.17 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.15 ppb
O3
1.16 ppb
53.34 ppb
43.98 ppb
15.66 ppb
AQI
AQI66
AQI53
AQI48
AQI54
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

1
0
0
0

Cỏ

1
0
0
0
PM10
1.01 μg/ft3
0.64 μg/ft3
0.55 μg/ft3
0.77 μg/ft3
PM25
0.59 μg/ft3
0.37 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.43 μg/ft3
NO2
21.12 ppb
3.51 ppb
6.51 ppb
28.86 ppb
SO2
2.38 ppb
1.37 ppb
1.02 ppb
2.11 ppb
CO
0.15 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.15 ppb
O3
19.11 ppb
53.49 ppb
41.59 ppb
14.17 ppb
AQI
AQI71
AQI51
AQI48
AQI55
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

1
0
0
0

Cỏ

1
0
0
0
PM10
1.04 μg/ft3
0.62 μg/ft3
0.57 μg/ft3
0.83 μg/ft3
PM25
0.64 μg/ft3
0.35 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.48 μg/ft3
NO2
36.64 ppb
3.96 ppb
6.21 ppb
37.25 ppb
SO2
3.83 ppb
1.57 ppb
0.97 ppb
2.74 ppb
CO
0.18 ppb
0.11 ppb
0.1 ppb
0.18 ppb
O3
0.77 ppb
54.23 ppb
44.19 ppb
5.46 ppb