Các địa điểm lân cận
Lod, Khu trung tâm, Người israel
Ramla, Khu trung tâm, Người israel
Kefar Habad, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Gan Le'ummi Sahna Lod, Người israel
Shmurat Sal`ei Oligoqen, Người israel
Mizpe Modi`im, Người israel

Weather Radar tại thành phố Lod, Khu trung tâm, Người israel

Xem toàn bộ quốc gia trên Radar
The Tomorrow.io Platform
To view the map, please use a browser that supports WebGL.