Tìm địa điểm
Sử dụng vị trí hiện tại của tôi
Các địa điểm lân cận
Kefar Habad, Khu trung tâm, Người israel
Đặt cược Dagan, Khu trung tâm, Người israel
Hoặc Yehuda, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Ben Gurion Airport, Người israel
Gan Le'ummi Sahna Lod, Người israel
Shmurat Teva` Safari, Người israel

Chất lượng Không khí ở Kefar Habad, Khu trung tâm, Người israel

Chất gây ô nhiễm ở Kefar Habad, Người israel

PM10
1.04 μg/ft3
PM25
0.69 μg/ft3
NO2
23.04 ppb
SO2
8.29 ppb
CO
4.98 ppb
O3
35.3 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Kefar Habad, Người israel

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Kefar Habad, Người israel

Th 7, 25 tháng 6
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
AQI49
AQI50
AQI40
AQI44
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
1
1
Ngày tiếp theo
PM10
0.50 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.49 μg/ft3
0.46 μg/ft3
PM25
0.27 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.30 μg/ft3
NO2
3.24 ppb
6.07 ppb
41.66 ppb
21.88 ppb
SO2
1.66 ppb
1.36 ppb
3.95 ppb
4.83 ppb
CO
0.1 ppb
0.11 ppb
0.17 ppb
0.13 ppb
O3
56.26 ppb
49.22 ppb
5.5 ppb
21.96 ppb
AQI
AQI44
AQI49
AQI52
AQI54
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
0
0
0
PM10
0.46 μg/ft3
0.50 μg/ft3
0.51 μg/ft3
0.71 μg/ft3
PM25
0.30 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.27 μg/ft3
0.43 μg/ft3
NO2
21.88 ppb
3.33 ppb
6.22 ppb
45.27 ppb
SO2
4.83 ppb
1.95 ppb
1.67 ppb
4.48 ppb
CO
0.13 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.18 ppb
O3
21.96 ppb
58.02 ppb
49.8 ppb
4.01 ppb
AQI
AQI54
AQI49
AQI63
AQI57
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
0
0
0
PM10
0.59 μg/ft3
0.60 μg/ft3
0.54 μg/ft3
0.84 μg/ft3
PM25
0.37 μg/ft3
0.35 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.51 μg/ft3
NO2
9.66 ppb
3.37 ppb
6.77 ppb
46.13 ppb
SO2
3.25 ppb
2.19 ppb
1.98 ppb
4.1 ppb
CO
0.13 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.22 ppb
O3
35.67 ppb
56.53 ppb
54.98 ppb
5.09 ppb

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của người dùng. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng cookie.