Các địa điểm lân cận
Jerusalem, Khu trung tâm, Người israel
Mevasseret Ziyyon, Khu trung tâm, Người israel
Har Adar, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Minzar HaMazleva, Người israel
Muristan, Người israel
al-Aqsa, Người israel

Thời tiết tại Jerusalem, Người israel

75°
Nhiều mây
Cảm thấy như 75°
·
High85°Low64°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
96
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345